Brengt mensen in beweging

van samen werken naar samenwerkenVan samen werken naar samenwerken

Mensen vormen een organisatie en het behalen van doelstellingen is mede afhankelijk van hun houding en gedrag. Vaak wordt ten onrechte verwacht dat mensen hun emoties thuislaten. Maar zodra we het kantoor binnenkomen zijn we niet ineens mens-af.

Mensen die niet samen willen of kunnen werken in de gewenste richting, veroorzaken fouten en omissies, of helpen deze in ieder geval niet te voorkomen, waarmee tijd en geld verloren gaat.
Dit geldt voor zowel managers als medewerkers. Beiden vormen zij de cruciale factor. Zij maken of breken een traject en het succes ligt in hun handen. Echt samenwerken met de juiste positieve en constructieve instelling vormt de onontbeerlijke succesfactor voor het behalen van doelstellingen.

Ongeacht het onderwerp of de gebruikte projectmethode, het gaat erom dat de verandering een gedragen oplossing is voor het gestelde probleem of doelstelling. IRworks activeert managers en professionals om de vernieuwde aanpak te adopteren en dat op een wijze dat zij hun collega’s meenemen door ze te enthousiasmeren. IRworks is bij uitstek in staat om van binnenuit echte samenwerking tot stand te brengen.

Uit onderzoek blijkt hieraan een aantal oorzaken ten grondslag te liggen. Zo weten medewerkers onvoldoende wat de bedoeling is en krijgen zij nauwelijks tijd/middelen om de verandering door te voeren. Daarnaast tonen leidinggevenden geen voorbeeldgedrag en spreken zij hun medewerkers in geringe mate aan.